בתים משותפים

בבואנו להסדיר מבחינה רישומית מספר פרטים אשר בבעלותם קרקע מסוימת עליה הם מתגוררים נפנה לרישום בית משותף.

מהו בית משותף?

בית משותף הינו צורה רישומית לרשום מספר בעלים על חלקה אחת. כאשר על החלקה אחת  בנוי בית אחד או יותר על חלקות אשר לא ניתנות להפרדה כאשר כל בית מצוי על החלקה נפרדת, בניין בו מספר דירות המהוות יחידות נפרדות, שני בתים ומעלה כאשר להם מתקנים משותפים.

מבנה הבית המשותף

הבית המשותף בנוי בצורה של חלקה או מספר חלקות בגוש בו מצוי הבית ( השטח המוקצה לבית או מספר בתים) ובו תתי חלקות אשר מפרטות את הבעלים המשותפים באותה חלקה או מספר חלקות- דיירי הבניין.

לדיירי הבניין שטחים משותפים כגון הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכ”ו.

ניהול הבית המשותף

ניהול הבית המשותף נעשה על ידי נציגי דיירים המרכיבים את הועד של הבניין.  כל בעל דירה בבניין רשאי להציע את עצמו כמועמד לוועד ולאחר הצבעה של בעלי הדירות נבחר הרכב הועד אשר ייצג את הדיירים ויהיה אחראי לטיפול וניהול של השטחים המשותפים. רק בעלים רשום בבית המשותף רשאי להשתתף בבחירות או להצביע, כך לדוגמה אדם השוכר דירה בבניין אינו רשאי להציע את עצמו לוועד או להצביע בבחירות לוועד. הועד מחליט בין היתר בנוגע לתחזוקה של הגינה אם קיימת, תפקוד המערכות בבניין (כדוגמת מעליות) ותחזוקה של הבניין בנשואים כמו ניקיון, תיקונים ושיפוץ בשטח המשותף.

פנקס הבתים המשותפים מהו

כל לשכת רישום המקרקעין אחראית לניהול הבתים המשותפים באזורה. כלל הבתים המשותפים נרשמים בפנקס הבתים המשותפים, ניתן לקבל נסח אשר מפרט את הרכב הבית המשותף, מספר החלקה או חלקות עליו הוא יושב והרכב הבעלות בקרקע.

תחזוקת הבית המשותף

הוצאות התחזוקה וניהולו התקין של הבית המשותף מתחלקות בין בעלי הדירות בבניין כאשר  תחזוקת הבית מוגדרת כשמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.

הכרעת סכסוכים בבית המשותף

בכל הנוגע לסכסוכים בבית משותף הסמכות העניינית נתונה למפקח על הבתים המשותפים. המפקח על הבתים המשותפים יושב בלשכת רישום המקרקעין האזורית, המקום בו  ידון המפקח הינו הלשכה בה רשום הבית המשותף נשוא הסכסוך. למפקח על המקרקעין ימונה אדם הכשיר להיות שופט בית משפט שלום ולו מוקנות על פי חוק כל הסמכויות הנתונות לשופט שלום. המפקח ידון בסוגיות כגון: חיובים בעבור שיפוץ הבית המשוף, סילוק יד ממקרקעין, דיירים סרבנים בפרויקטים של תמ”א 38 ועוד.

 

ישנם סוגיות רבות העולות בהקשר של בית משותף, ניהול, תחזוקה סכסוכים וחבות של כל דייר ודייר.

פרץ סכסוך בבית המשותף?

חויבתם בעבור שיפוץ ברכוש משותף?

עומדים בפני הליך תמ”א 38 וישנם דיירים המסרבים לחתום?

משרדנו פתוח בפניכם בכל שאלה וסוגיה.

 

*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי/פנייה לעו״ד והשימוש בו באחריות המשתמש בלבד.