קרקעות חקלאיות להשקעה

מהי קרקע חקלאית

קרקע חקלאית הנה קרקע אשר ייעודה הנו שימוש חקלאי בלבד, לרבות גידולים של פירות וירקות למיניהם. כאשר קרקע מוגדרת כקרקע חקלאית לא ניתן לבצע בקרקע פעולות או להשתמש בקרקע שלא לצורכי חקלאות- לא למגורים, לא לצורכים עסקיים וכ"ו.

כיום ישנה אכיפה נרחבת כנגד שימוש החורג מייעודה של קרקע חקלאית ואף מוטלים קנסות המגיעים עד למיליוני שקלים.

כיצד ניתן לשנות את ייעוד הקרקע

על מנת לשנות את ייעודה של קרקע חקלאית ולהשמישה למגורים יש לגשת לוועדה המקומית ולהגיש  בקשה במסגרתה יופקדו תכניות- פרוצדורה ממשוכת היכולה להיארך שנים רבות.

לאחר האישור על התוכנית לעבור וועדה מחוזית שתפקידה לאשר סופית את התוכנית החדשה אותה יש להחיל על הקרקע- ובכך להשמישה למגורים.

קרקעות חקלאיות להשקעה

לאחרונה ניתן לראות פרסומים רבים של חברות אשר מצהירות כי יש בידן קרקע חקלאית למכירה עליה חלות תכניות מאושרות לכאורה המשמישות אותן למגורים.

יש לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לקרקעות אלו, שכן שינוי ייעודן למגורים הנו תהליך האורך שנים ולרוב הן אינן מקבלות כלל אישור לשינוי ייעודן למגורים ומותירות את בעליהן עם קרקעות לא שמישות.

הליכים בטרם רכישת קרקע חקלאית להשקעה

בטרם רכישה של קרקעות מסוג זה מומלץ להיוועץ עם עורך דין אשר יבצע את כלל הבדיקות המקדמיות ויפעיל את כל אנשי המקצוע הרלוונטים על מנת לבחון את כדאיות וכשרות העסקה עבור הלקוח.

 

מתעניינים בקרקע חקלאית?

נתקלתם בפרסום של קרקעות חקלאיות להשקעה?

משרדנו מספק ייעוץ משפטי בכל הנוגע לקרקעות להשקעה.

 

*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי/פנייה לעו״ד והשימוש בו באחריות המשתמש בלבד.