פתיחת חברה

פתיחת חברה

פתיחת חברה הנו הליך המתבצע על ידי הגשת בקשה לרישום חברה לרשם החברות בצירוף אגרת רישום. אל הבקשה יש לצרף את תקנון החברה, הצהרת בעלי המניות, הצהרת דירקטורים ראשונה.

פרטים שחובה לכלול בתקנון:

  1.      שם החברה שם החברה יצויין בתקנון בעברית ויכול שיופיע אף באנגלית, יש לבחון האם השם זמין ואינו מתנגש עם שם שמות של חברות קיימות.
  2.     מטרות החברה – יש לציינן בתקנון, מטרות החברה יכולות להיות כלליות- לעסוק בכל עיסוק חוקי או במקרים מסוימים ניתן לציין מטרות מפורטות.
  3.      פרטים בדבר הון מניות הרשום – יש לציין בתקנון את הון המניות הרשום, סוג המניות וכמות המניות המוקצות. המניות מחולקות למספר סוגים:
  4.    פרטים בדבר הגבלת האחריות – מקום בו החברה הנה מוגבלת יש לציין זאת בתקנון. לרוב חברות מגבילות את אחריותן בתקנון למעט ישות משפטית המנועה מכך על פי חוק.

הגשת הבקשה

את הבקשה לפתיחת הברה יש לצרף בצירוף המסמכים, כאשר הם מאומתים על ישי עורך דין.

פותחים חברה?

תקנון? הצהרת הון? מניות? אגרות?

תן לנו לנהל לך את תהליך פתיחת החברה, משרדנו מתמחה בפתיחת חברות מקוונת- תהליך מקוצר המביא לפתיחת חברה בחצי מהמזמן.

משרדנו מלווה כל לקוח לאורך כל התהליך ומספק ייעוץ משפטי בניהולה התקין של החברה.

 

*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי/פנייה לעו״ד והשימוש בו באחריות המשתמש בלבד.