עסקאות יד ראשונה

עסקאות יד ראשונה עוסקות ברכישת דירה מקבלן- דירה שטרם גרו בה, מכאן השם יד ראשונה. עסקאות אלו מבוצעות לרוב "על הנייר"- נחתם חוזה בין הצדדים אך טרם הושלמו עבודות הבניה של הדירה. לעסקאות אלו נלוות הוצאות המאפיינות אותן:

תשלומים בתוספת הצמדה:

בעסקאות יד ראשונה ישנה לרוב פריסת תשלומים ארוכת טווח, שכן הדירה אינה מוכנה בעת חתימת ההסכם וישנו תאריך מסירה משוער של הדירה שהוא בד"כ רחוק מיום חתימת ההסכם. לתשלומים אלו נלוות הצמדות למדד, חלקן למדד מכירי הצרכן וחלקן למדד תשומות הבניה. המחיר עליו הוסכם בעת חתימת ההסכם נתון לשינוי בהתאם למדד.

אגרות

בעסקאות יד ראשונה משלם הרוכש אגרות הנלוות למחיר הדירה. מטרת האגרות הינה כיסוי כל ההוצאות הקבלן הכרוכות במסירת הדירה כגון: הוצאות הכרוכות בהכנת תשריטים, הוצאות מדידה, הוצאות של תשתיות- מים חשמל וגז וכדומה.

ייצוג על ידי עורך דיו:

בהליך רכישת דירה מקבלן נדרש הרוכש לשלם שכ"ט עורך דין. יש לזכור- אין זה אומר כי הרוכש מיוצג על ידי עורך הדין של הקבלן, שכן עורך הדין רשאי לייצגו רק לצורך רישום הדירה. מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מייצג על מנת שיעבור על החוזה ויסביר אותו ללקוח בכדי לוודא כי החוזה עליו הוא חותם הוא אכן לעניות דעתו של הרוכש. כמו כן, בניגוד לייצוג על ידי עורך הדין של הקבלן, מקום בו יהיו ללקוח טענות כנגד החוזה יוכל עורך הדין של הרוכש לייצגו בכל סוגיה משפטית שעולה.

רוכשים דירה?

זקוקים לייעוץ וייצוג משפטי ברכישת דירה?

משרדנו נמצא לרשותכם בכל שאלה וסוגיה משפטית.

 

*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי/פנייה לעו״ד והשימוש בו באחריות המשתמש בלבד.